LogowanieRejestracjaKontaktPomoc
Szukaj osób
Logowanie
Ankiety
Sponsoring
Czat (381)
Nowe konto
Polityka Prywatności


Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu znajdującego się pod adresem Eroday.pl, akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności oraz Regulamin. W celu pełnego zabezpieczenia praw Użytkowników Serwisu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

Właściciel serwisu Eroday.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Klienta i Użytkownika Serwisu Eroday.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na niniejszej stronie.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów/Użytkowników swojego Serwisu, chyba że obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów albo w celu ochrony praw właściciela.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać Serwisu, oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych w Serwisie Eroday.pl.


Polityka Ochrony Prywatności

Na niniejszej stronie zwanej Polityką Ochrony Prywatności znajdują się informacje, które odnoszą się do kwestii zbierania i sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników zarejestrowanych w Eroday.pl. Jako Administrator danych osobowych Serwisu szanujemy sferę prywatną swoich Użytkowników i traktujemy je jako poufne, dbamy o bezpieczeństwo udostępnionych nam danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

Dane osobowe są to Twoje dane, które mogą być użyte do zidentyfikowania Twojej tożsamości, w skład takich danych wchodzą między innymi: imię, nazwisko, adres, adres email, czy numer telefonu.


Zbieranie danych osobowych

Podawanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne i ma ono wstępnie miejsce podczas procesu rejestracyjnego (zakładanie konta w Serwisie), gdzie zostaniesz poproszony o podanie takich danych jak: adres email, płeć oraz datę urodzenia. W trakcie korzystania z Serwisu Eroday.pl możesz zostać poproszony o uzupełnienie swoich danych osobowych, poprzez podanie takich informacji jak: imię, adres email, płeć oraz datę urodzenia i miejsce zamieszkania.

Niektóre Twoje dane mogą być pobierane automatycznie podczas Twojej wizyty na stronie Eroday.pl np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych.

Użytkownikowi w dowolnym momencie przysługuje prawo do wglądu w swoje dane oraz dysponowania możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby uniknąć powtórnej rejestracji osób, których udział w Serwisie Eroday.pl został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną takiej decyzji jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

W przypadkach wyszczególnionych przez przepisy prawa Serwis Eroday.pl może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw autorskich (lub innych), ale tylko i wyłącznie na pisemny wniosek. Podmiot, który ubiega się o udostępnienie takowych danych musi udokumentować fakt posiadania autorskich praw majątkowych (lub innych) do treści/produktu/usługi. Musi również zachodzić podejrzenie naruszenia tych praw. Serwis Eroday.pl może także udostępnić przechowywane dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na wyraźne żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Wiadomości elektroniczne skierowane do Serwisu Eroday.pl są archiwizowane i mogą w niektórych sytuacjach być wykorzystane dla celów dowodowych.


Przetwarzanie danych osobowych

Przekazane dane osobowe wykorzystywane są w celu dokonania rejestracji, a tym samym umożliwienia użytkownikowi dostępu do Serwisu Eroday.pl

Dane zbierane automatycznie mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników na stronach Serwisu Eroday.pl, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości stron internetowych.

Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.), a także informacje komercyjne, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej.


Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary Serwisu Eroday.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe dla komputera oraz jego Użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Dokonując odpowiednich zmian w ustawieniu Twojego komputera masz możliwość wykasowania lub zablokowania umieszczania plików typu cookies. Dokonanie którejś z tych operacji, może jednak uniemożliwić korzystanie z niektórych możliwości oferowanych przez Serwis Eroday.pl


Wyłączenie Odpowiedzialności. Prawa autorskie.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie Eroday.pl przez Użytkowników Serwisu.

Właściciele Serwisu Eroday.pl nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zawartości stron internetowych, do których prowadzą odsyłacze zamieszczane w Serwisie Eroday.pl, cała odpowiedzialność spoczywa na osobach właścicieli danych stron i to Oni odpowiadają za ich treść, a także reklamy zamieszczane na w/w stronach.

Z chwilą zamieszczenia swojej wypowiedzi, filmu, zdjęcia, tekstu lub jakiegokolwiek innego fragmentu treści w Serwisie Eroday.pl automatycznie zostaje zapisana i podana do wiadomości publicznej informacja zawierająca Twój login i cała odpowiedzialność za to spoczywa na Tobie. Załączając którykolwiek z wyżej wymienionych elementów oświadczasz, że jesteś ich autorem, bądź właścicielem praw do rozpowszechniania tychże treści w Internecie.

Zamieszczając publicznie jakiekolwiek dane osobowe lub kontaktowe, dokonujesz tego tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. W związku z powyższym musisz brać pod uwagę fakt, iż osoba trzecia może użyć i wykorzystać zamieszczone przez Ciebie dane w taki sposób, który nie będzie Ci pasował. Jeżeli do takiej sytuacji dojdzie, wówczas nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie umieszczonych przez Ciebie danych przez innych użytkowników lub osoby trzecie.


SzukajLogowanieRejestracjaCzatAnkietySponsoringMapa profiliPomocKontaktEroday.pl © 2007-2022     Polityka Prywatności